WIOSKA LEŚNYCH RODZIN

Wiele rodzin, które poznaliśmy podczas naszych wypraw, świetnie się czuło w towarzystwie innych rodzin o podobnych zainteresowaniach czy równie wrażliwych na potrzebę kontaktu z przyrodą ich dzieci.
Naszym ważnym odkryciem w pracy z rodzinami jest to, że jakość kontaktu dzieci z przyrodą zależy w dużej mierze od jakości kontaktu rodziców ze swoimi dziećmi. Dlatego tak ważne jest wspieranie, modelowanie empatycznej komunikacji między uczestnikami wyjazdu oraz tworzenie warunków, aby dzieci czuły się bezpiecznie nie tylko ze swoimi rodzicami ale i całą grupą – Wioską Leśnych Rodzin.